Skip to content Skip to footer

Otvoreni Balkan: Slobodan pristup tržištu rada Republike Srbije…

Jelena Plamenac • mar 5, 2024

Otvoreni Balkan: Slobodan pristup tržištu rada Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije

1. marta 2024. godine startovalo je jedinstveno tržište Otvorenog Balkana čije su članice Republika Srbija, Severna Makedonija i Albanija.

Od sada, građani ove tri zemlje mogu da rade u bilo kojoj od njih – članica Otvorenog Balkana, samo uz pribavljanje ID broja i bez sprovođenja procedure pribavljanja jedinstvene dozvole za rad i boravak.

Najavljeno je da će se ID broj pribavljati u nekoliko koraka, registrovanjem na online portalu, popunjavanjem formulara i prilaganjem važećeg biometrijskog dokumenta, sve preko portala e-Uprave „Welcome to Serbia“. Nakon registracije, zainteresovano lice može da pristupi portalu e-Uprave zemlje odredišta i da podnese zahtev za slobodan pristup tržištu rada. Odredišna zemlja nakon provere donosi konačnu odluku. Nakon dobijanja odobrenja zainteresovani može biti zaposlen, pod istim uslovima kao lokalni državljanin zemlje, do dve godine, a nakon isteka ovog perioda, može se produžiti period boravka, tj. radne dozvole, objavljeno je na sajtu Privredne Komore Srbije.

Početak rada portala „Welcome to Serbia“ za ovu uslugu planiran je za 5. mart 2024. godine.