Skip to content Skip to footer

Značaj utvrđivanja činjenice postojanja braka…

VP advokatska kancelarija • nov 7, 2023

Značaj utvrđivanja činjenice postojanja braka prilikom sticanja akcija i udela

U novom izdanju Zbornika Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu objavljen je naučni rad Jelene Plamenac, starijeg advokata, na temu značaja utvrđivanja činjenice postojanja braka prilikom sticanja akcija i udela u privrednom društvu.

Cilj rada je da ukaže da korišćenje potencijala koje digitalno doba pruža, a koje se može postići kroz izmene propisa u oblasti sticanja akcija i udela u privrednim društvima u vezi sa zajedničkom imovinom supružnika, u budućnosti može doprineti prevazilaženju pravnih nedoumica i praznina koje su u ovoj oblasti uočene u praksi. Kroz rad su prikazane odredbe porodičnog i kompanijskog zakonodavstva Republike Srbije u meri koja je neophodna da bi se čitaocima približili problemi u tumačenju koji su aktuelni u sudskoj praksi Republike Srbije, ali i u državama iz okruženja – Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, uz de lege ferenda predlog njihovog prevazilaženja kroz digitalizaciju.

Tekst rada dostupan je putem linka: https://zbornik.pf.uns.ac.rs/zbornici/2023/zbornik-vol-lvii-2/znacaj-utvrdjivanja-cinjenice-postojanja-braka-prilikom-sticanja-akcija-i-udela/