Skip to content Skip to footer

Kritički osvrt – Pravo na azil u Republici Srbiji

VP advokatska kancelarija • mar 24, 2023

Kritički osvrt – Pravo na azil u Republici Srbiji

VP advokatska kancelarija je u prethodnom periodu bila angažovana na izradi pravnog mišljenja na temu mogućnosti da lica kojima je u Republici Srbiji odobreno pravo na azil, steknu državljanstvo Republike Srbije, kao i u pogledu mogućnosti da navedena kategorija lica putuje van granica Republike Srbije.

Iako nam je na prvi pogled izgledalo da će ova kategorija lica moći da ostvari oba prava, budući da su u pitanju pravo na slobodu kretanja i pravo na punu naturalizaciju u državi utočišta, istraživanje nas je dovelo do zaključka da ova prava u Republici Srbiji nije moguće ostvariti, iako su načelno priznata, i to usled nedorečenosti i manjkavosti zakonskih i podzakonskih propisa.

To nas je inspirisalo da u pogledu ove teme privučemo i širu pažnju javnosti, te detaljni osvrt u pogledu navedenih pitanja možete videti na linku: https://lawlife.rs/index.php/pravo/499-pravo-na-utociste-u-republici-srbiji-sloboda-koja-poznaje-granice, gde je za portal Law Life, naš advokat Jelena Plamenac kroz analizu propisa ukazala na neophodne izmene u ovoj oblasti.