Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija učesnik 36. susreta Kopaoničke škole…

VP advokatska kancelarija • dec 18, 2023

VP advokatska kancelarija učesnik 36. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

VP advokatska kancelarija je i ove godine učestvovala na susretu Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović. Kancelariju je ovog puta predstavljala stariji advokat Jelena Plamenac, menadžer odeljenja građanskog prava, koja je u okviru katedre: Pravo na slobodu – Sloboda ličnosti, u sekciji Porodično-pravne slobode ličnosti predstavila svoj rad na temu: „Pravo deteta na održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim ne živi“.

Rad sekcije obeležila je živa diskusija vezana za razne aktuelne teme porodičnog prava, te su dotaknute i teme surogat materinstva, postupka biomedicinski potpomognute oplodnje, poređenja domaćih zakonskih rešenja i prakse sa susednim državama, naročito susedima iz Republike Severne Makedonije. U radu sekcije i diskusiji učestvovale su sudije, advokati, profesori domaćih i stranih Pravnih fakulteta, kao i kolege koje se bave krivičnim pravom, a u vezi sa zaštitom prava deteta u svim postupcima koji se tiču dece.