Skip to content Skip to footer

Počela primena izmena Zakona o strancima i zapošljavanju stranaca

Jelena Plamenac • feb 6, 2024

Počela primena izmena Zakona o strancima i zapošljavanju stranaca

Prvog februara konačno su objavljeni podzakonski akti koji su se čekali radi početka pune primene izmena Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca, i to:

  1. Pravilnik o izdavanju jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad stranca, koja će se pribavljati isključivo elektronskim putem, preko novoosnovanog Portala za strance, čija je primena takođe počela 1. februara.

Na ovaj način pribavljaće se sve radne dozvole, bilo po osnovu zapošljavanja, samozapošljavanja, upućivanja, kretanja u okviru privrednog društva, nezavisnih profesionalaca, te osposobljavanja i usavršavanja.

Jedna od značajnijih izmena je što tzv. „test tržišta rada“ više ne mora biti uspešno završen prilikom podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu, već je dovoljan ID broj pod kojim je takav zahtev (prethodno elektronski podnet od strane poslodavca, ili ovlašćenog lica) zaveden. Takođe, za lica koja po ovom osnovu apliciraju za privremeni boravak, više neće biti potrebni dokaz o zdravstvenom osiguranju, kao ni dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje tokom planiranog boravka u Srbiji.

Taksa za izdavanje jedinstvene dozvole iznosi 22.790,00 dinara.

Za vreme važenja jedinstvene dozvole, koja se izdaje sa rokom važenja od 3 godine, stranac, odnosno poslodavac ili ovlašćeno lice, može podneti zahtev za dobijanje saglasnosti za promenu osnova rada, promenu poslodavca ili za zapošljavanje kod dva ili više poslodavca – sve elektronskim putem na Portalu za strance.

  1. Pravilnik o podnošenju zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem – kako i sam naziv ovog propisa govori, izmena u odnosu na ranije važeće propise je uvođenje mogućnosti za podnošenje zahteva za stalno nastanjenje elektronskim putem, preko Portala za strance.
  1. Pravilnik o odobravanju stalnog nastanjenja, koje se može odobriti licima koja zakonito borave na teritoriji Republike Srbije duže od 3 godine. Veoma je značajno što je prvi put uvedena mogućnost za odobrenje stalnog nastanjenja i licima koja imaju odobren azil u Srbiji.

Najliberalnija izmena je nepostojanje potrebe da se pribavi dozvola za rad lica koja u Republici Srbiji borave po osnovu vlasništva nad nepokretnošću, ili po osnovu spajanja porodice sa licima kojima je izdata jedinstvena dozvola – lica iz ove kategorije moći će da rade u Republici Srbiji samo na osnovu privremenog boravka, bez sprovođenja procedure pribaljanja jedinstvene dozvole ili testa tržišta rada.