Skip to content Skip to footer

Aleksandra Ćalić Bošković

Aleksandra Ćalić Bošković

Stariji partner – advokat

 

Aleksandra je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine, a od februara 2008. godine je, najpre kao advokatski pripravnik, a potom i kao advokat, član tima VP advokatske kancelarije. Od 2010. godine Aleksandra dobija status partnera. Kao stariji partner, od marta 2021. godine Aleksandra je usmerena na strateško upravljanje i razvoj kancelarije.

Aleksandra je 2016. godine izabrana za miritelja i arbitra Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (posebna organizacija Vlade i jedina specijalizovana institucija u Republici Srbiji koja se bavi radnim pravom, odnosno mirnim rešavanjem individualnih i kolektivnih radnih sporova).

Aleksandra iza sebe ima više od 15 godina iskustva u pravnim poslovima, naročito u oblasti radnog prava i javnih nabavki.