jul 07, 2020

|

Od: Aleksandra Ćalić Bošković,

|

Kategorije: Novosti, Radno pravo, Vesti

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan…

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave širenja epidemije zarazne bolesti (“Službeni glasnik RS” br. 94/2020), koji će stupiti na snagu 11.07.2020. godine.

Navedenim Pravilnikom propisana je obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika. Ovim planom utvrđuju se mere i aktivnosti u cilju preventivnog delovanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Poslodavci su dužni da plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu pomenutog Pravilnika, odnosno do 10.08.2020. godine.