Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta u akviziciji portfolija…

Miloš Marinković • apr 04, 2023

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta u akviziciji portfolija problematičnih potraživanja od više kompanija u sastavu MK Group

Tim VP advokatske kancelarije savetovao je klijenta, kompaniju ODM Collections doo Beograd prilikom realizacije transakcije kupovine NPL portfolija nominalne vrednosti veće od 8 miliona evra.

VP tim savetovao je klijenta u postupku pravne analize portfolija, pripreme kupoprodajnog ugovora, kao i u povezanim pravnim postupcima u pogledu prenosa potraživanja na novog poverioca.

Pravni tim naše kancelarije činili su advokati Predrag Miladinović i Miloš Marinković.

Navedena transakcija podrazumevala je istovremeno zaključivanje ugovora sa 17 privrednih društava u sastavu MK Group, što je predstavljalo poseban logistički izazov. Uspešnom realizacijom navedene transakcije VP advokatska kancelarija nastavila je uspešnu dugogodišnju saradnju sa kompanijom ODM Collections.