Skip to content Skip to footer

Uspešno završena još jedna Letnja škola prava

VP advokatska kancelarija • avg 10, 2023

Uspešno završena još jedna Letnja škola prava

VP advokatska kancelarija je u saradnji sa studentskom organizacijom za međunarodnu saradnju – SAMS treću godinu zaredom, u periodu od 24. jula do 28. jula 2023. godine, organizovala Letnju školu prava tokom koje je šestoro apsolvenata Pravnog fakulteta imalo priliku da se kroz praktične primere upozna sa nizom oblasti.

Predavanje na temu prometa nepokretnosti i postupka izgradnje nepokretnosti studentima je održao advokat odeljenja Nekretnine i izgradnja, Predrag Stojanovski.  Polaznicima je objasnio značaj izrade due diligence izveštaja koji se izrađuju prilikom akvizicija nepokretnosti i upoznao ih sa svim fazama prodaje i kupovine nepokretnosti, kao i sa poreskim tretmanom kod kupoprodaje nepokretnosti. Studenti su na ovom predavanju saznali na koji način mogu da koriste različite internet prezentacije/portale Republičkog geodetskog zavoda (knweb, geosrbija) kao i portal Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda (GIS aplikacija), radi prikupljanja dostupnih informacija o određenoj nepokretnosti. Studenti su potom dobili priliku da praktično primene svoje stečeno znanje kroz kreiranje ponude po pravu preče kupovine i odluke o upravljanju vrednom imovinom, kao i izradu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Drugog dana polaznici su prisustvovali predavanju na temu „Transakcija prenosa udela u lizing društvu“. Predavanje je održao Nikola Hanžek, advokat i član odeljenja za Korporativno i komercijalno pravo. Studenti su kroz primere iz bogatog iskustva saznali koje su sve faze u transakciji i čuli zanimljivosti sa kojima su se naše kolege susretale u praksi.

Sa temom pojma lizinga i ugovornih odnosa polaznike je upoznao advokat odeljenja Bankarstvo i finansije Miloš Marinković, koji je objasnio značaj lizinga, obim prava i obaveza ugovornih strana kod ugovora o lizingu, ugovor o kreditu i uputio na razlike između operativnog i finansijskog lizinga. Nakon završetka predavanja, studenti su sa predavačem posetili jednog od naših najvećih klijenata, kompaniju ODM Collections, gde im je približen postupak otkupa i naplate potraživanja i način funkcionisanja kompanije koja se profesionalno bavi ovom delatnošću.

Nešto više o radnim odnosima, različitim oblicima radnog angažovanja, pravima zaposlenih koja proizilaze iz radnog odnosa i mobingu studenti su imali prilike da čuju od Sabine Dautović, advokatice u odeljenju Radnog prava.

Petog i poslednjeg dana Letnje škole stariji pripravnik odeljenja Bankarstvo i finansije Dušan Panić je u prvom delu predavanja polaznicima približio i objasnio pojam i značaj hipoteke kao pravnog instituta, zatim postupak zasnivanja hipoteke i na kraju govorio o problemima koji se mogu pojaviti u praksi, s posebnim osvrtom na aktivaciju hipoteke u izvršnom postupku. U drugom delu predavanja polaznici Letnje škole su na primeru jednog hipotetičkog slučaja imali priliku da se upoznaju sa celokupnom procedurom nastanka i realizacije hipoteke, počevši od zaključenja ugovora o kreditu, i izdavanja založne izjave, preko registrovanja hipoteke u javnim registrima katastra nepokretnosti, sve do aktiviranja hipoteke i prinudne prodaje hipotekovanih nepokretnosti u izvršnom postupku putem elektronskog javnog nadmetanja i portala Ministarstva pravde “eAukcije”.

Nakon završetka predavanja, studentima su uručeni sertifikati o uspešno završenoj Letnjoj školi prava, a potom su imali prilike da od predavača čuju više o ličnim iskustvima u radu. Naša kancelarija je izuzetno ponosna na projekat koji uspešno edukuje i širi uvide o advokatskoj profesiji među budućim kolegama.

S radošću i nestrpljenjem isčekujemo naredno leto, kada ćemo dočekati nove studente i pružiti im priliku da steknu nova znanja i sjajno iskustvo.