Pružanje pravnih usluga – Marfin Bank

PRUŽANJE PRAVNIH USLUGA – MARFIN BANK

Počev od decembra 2009. godine Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će pružati pravne usluge Marfin Banci a.d. Beograd. Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će zastupati Marfin Banku u sudskim postupcima, te pored toga pružati usluge pravnog savetovanja i druge prateće pravne usluge.