Privatizacija „Ikarbus“ ad Beograd

PRIVATIZACIJA „IKARBUS“ AD BEOGRAD

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri je angažovana od strane Agencije za privatizaciju Republike Srbije, odnosno Societe Generale banke – savetnika u postupku restrukturiranja i privatizacije privrednog društva Ikarbus ad Beograd.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri, zajedno sa Societe Generale bankom i Focus Team Revizijom čini tim savetnika u ovoj privatizaciji.