St James Hospital Holdings Limited Malta

ST JAMES HOSPITAL HOLDINGS LIMITED MALTA

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će savetovati renomiranog investitora sa Malte – St James Hospital Holdings Limited u postupku investiranja odnosno osnivanja privatne bolnice i otpočinjanje biznisa u Republici Srbiji.