dec 09, 2010

|

Od: Vuković i partneri

|

Kategorije: Privredno pravo, Novosti, Vesti

Privatizacija RTB BOR

PRIVATIZACIJA RTB BOR

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri je pružila celokupnu pravnu podršku grupaciji Kaolin Bugarska u postupku kupovine putem javnog tendera rudnika nemetala “Belorečki peščar” u sastavu Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Danas je potpisan ugovor o kupovini od strane predstavnika RTB Bora, Agencije za privatizaciju i Jugo-Kaolina.

Takođe, Jugo-Kaolin je sa Ministarstvom za rudarstvo i energetiku potpisao i Ugovor o prenosu eksploatacionih prava na eksploatacionom polju “Belorečki peščar”.