Skip to content Skip to footer

Privatizacija RTB BOR

VP advokatska kancelarija • dec 09, 2010

PRIVATIZACIJA RTB BOR

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri je pružila celokupnu pravnu podršku grupaciji Kaolin Bugarska u postupku kupovine putem javnog tendera rudnika nemetala „Belorečki peščar“ u sastavu Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Danas je potpisan ugovor o kupovini od strane predstavnika RTB Bora, Agencije za privatizaciju i Jugo-Kaolina.

Takođe, Jugo-Kaolin je sa Ministarstvom za rudarstvo i energetiku potpisao i Ugovor o prenosu eksploatacionih prava na eksploatacionom polju „Belorečki peščar“.