Skip to content Skip to footer

Uspešna transakcija rudnik bakra Bor

VP advokatska kancelarija • apr 20, 2011

USPEŠNA TRANSAKCIJA RUDNIK BAKRA BOR

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri kao pravni savetnici grupacije Kaolin Bugarska u postupku kupovine putem javnog tendera rudnika nemetala „Belorečki peščar“ u sastavu RBB (Rudarski basen Bor) uspešno su okončali sa svojim klijentom sve preduslove propisane predmetnim ugovorom, čime je došlo do ispunjenja transakcije i konačnog preuzimanja imovinske celine Belorečki peščar – Bor. Vrednost transakcije iznosi okvirno 2.000.000,00 EUR.