Skip to content Skip to footer

Vuković i partneri – promena pravne forme

VP advokatska kancelarija • avg 15, 2011

VUKOVIĆ I PARTNERI – PROMENA PRAVNE FORME

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri promenili su pravnu formu i postali su privredno društvo – Ortačko advokatsko društvo Vuković i Partneri odnosno skraćeno Vuković i Partneri AOD. Razlog promene pravne forme uslovljen je statusnim pitanjima, kao i sve većim obimom posla i rastućim potrebama za novim partnerima i saradnicima kancelarije.