Skip to content Skip to footer

Ugovor sa Uniqa osiguranjem

VP advokatska kancelarija • jul 05, 2012

UGOVOR SA UNIQA OSIGURANJEM

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri zaključila je dugoročni Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata sa UNIQA osiguranjem. Svakodnevno nastojimo da izađemo u susret svim potrebama naših klijenata, ali da istovremeno idemo u korak sa sve obimnijim zahtevima tržišta.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo sve naše klijente i saradnike da je naša kancelarija osigurana od profesionalne odgovornosti na sumu od EUR 1.000.000,00, što predstavlja pedesetostruku veći iznos obavezne sume osiguranja koju je odredila Advokatska komora Srbije za advokate. Nastojimo da usluga koju pružamo bude upotpunjena i ovom vrstom zaštite u cilju makasimalne protekcije interesa naših klijenata.