Skip to content Skip to footer

Proširenje VP tima – 2013

VP advokatska kancelarija • feb 11, 2013

PROŠIRENJE VP TIMA

Višegodišnji saradnik advokatske kancelarije Vuković i Partneri advokat Milica Savić promovisana je u pridruženog partnera našeg ortačkog društva.

Advokat Milica Savić se ističe svojim zalaganjem u naučnoj i praktičnoj oblasti prava. Zastupa klijente u parničnim postupcima pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti. Savetuje o načinima i mogućnostima obezbeđenja i naplate potraživanja, kao i zasnivanja založnog prava na pokretnim stvarima i nepokretnostima. Poseduje visoke kvalifikacije u vezi sa kaznenim postupcima u privredi, a redovno zastupa klijente u postupcima privrednih prestupa i prekršaja.

Takođe, tokom proteklih nekoliko meseci timu advokatske kancelarije Vuković i Partneri su se pridružili i brojni advokatski pripravnici i to Ivana Sredojević, Dejan Cvijanović, Dušanka Lukić, Siniša Đalić, Ivana Drobac, Dušan Garašanin, Milorad Glavan i Tamara Krivačić.