Skip to content Skip to footer

Klijent Rapp Zastava doo uspešno okončao…

VP advokatska kancelarija • jul 27, 2013

KLIJENT RAPP ZASTAVA DOO USPEŠNO OKONČAO PRIVATIZACIONU TRANSAKCIJU

Rapp Zastava doo Kragujevac, član grupacije Rapp Marine AS, uspešno je u junu 2013.g. okončala privatizacionu transakciju zaključenjem Ugovora o kupoprodaji dela nepokretne i pokretne imovine subjekta privatizacije Društveno preduzeće za proizvodnju i promet auto delova „21. Oktobar“ Kragujevac – u restrukturiranju, Prodajni paket A – Imovinska celina Gruža, a što predstavlja samo prvi korak u projektu koji u narednom periodu podrazumeva ulaganja u vrednosti od nekoliko miliona evra kroz rekonstrukciju objekata, investiranje u opremu i zapošljavanje više desetina novih radnika i to pored postojećih zaposlenih koji su preuzeti pomenutim Ugovorom. Advokatska kancelarija Vuković i Partneri kao pravni savetnici Rapp Zastava doo Kragujevac su pružili celokupnu pravnu i operativnu podršku i zastupanje u ovom delu projekta, kao i u daljim transakcijama koje slede sa tim u vezi.