Skip to content Skip to footer

Zakon o inspekcijskom nadzoru

VP advokatska kancelarija • sep 27, 2016

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Od 30.04.2016. godine će početi da se primenjuje Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ br. 36/2015*) kojim su regulisani sadržina, vrste i oblici, kao i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u njemu i druga pitanja koja su od značaja za inspekcijski nadzor.

Više o Zakonu o inspekcijskom nadzoru možete pročitati ovde.

* Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.