maj 07, 2015

|

Od: Vuković i partneri

|

Kategorije: Radno pravo, Novosti, Vesti

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj …

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

Dana 07.05.2015. stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015)*– u daljem tekstu: Zakon.

Najvažnije izmene možete pročitati ovde.

* Informacije sadržane u ovom dokumentu su pružene samo za svrhu opšte informisanosti, nisu pružene i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. Shodno navedenom, Advokatska kancelarija Vukovic i Partneri odriče svaku odgovornost i ne prihvata bilo kakvu obavezu za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom dokumentu.