Skip to content Skip to footer

Aleksandra Ćalić Bošković, izabrana za miritelja…

VP advokatska kancelarija • okt 04, 2016

ALEKSANDRA ĆALIĆ BOŠKOVIĆ, IZABRANA ZA MIRITELJA I ARBITRA

Aleksandra Ćalić Bošković, advokat/partner u advokatskoj kancelariji Vuković i partneri upisana je rešenjem od 05.09.2016. godine u imenik miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, na period od 4 godine.
Osnovne prednosti mirnog rešavanja radnih sporova posredstvom miritelja/arbitra su besplatno i efikasno (u roku od 30 dana) okončanje radnog spora, čime se izbegava vođenje dugotrajnog sudskog postupka i omogućava se pravično suđenje u razumnom roku. Više o Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, načinu pokretanja postupka pred miriteljem/arbitrom, kao i vrsti postupka (individualni ili kolektivni radni spor) možete se informisati na web stranici: www.ramrrs.gov.rs