Skip to content Skip to footer

Advokatska kancelarija Vuković i partneri postala…

VP advokatska kancelarija • nov 22, 2017

ADVOKATSKA KANCELARIJA VUKOVIĆ I PARTNERI POSTALA JE ČLAN JEDNE OD VODEĆIH INTERNACIONALNIH MREŽA U OBLASTI ADVOKATURE

Na Konferenciji u Stokholmu koja je održana u periodu od 09. do 11. Novembra 2017. godine advokatska kancelarija Vuković i partneri imenovana je za člana organizacije TELFA – „Trans European Law Firms Alliance“.

Organizacija TELFA osnovana je 1989. godine sa ciljem da svojim klijentima omogući usluge vodećih advokatskih kancelarija širom Evrope kroz rešavanje kompleksnih pravnih pitanja u svim oblastima prava. Vuković i partneri kao jedna od vodećih full service advokatskih kancelarija u RS je prepoznata od strane TELFA kao pouzdan i stručan partner, što je rezultiralo članstvom u imenovanoj organizaciji.