Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao DDM Debt Management u pribavljanju…

VP advokatska kancelarija • nov 27, 2017

VP TIM SAVETOVAO DDM DEBT MENADŽMENT U PRIBAVLJANJU PORTFOLIJA NOMINALNE VREDNOSTI VEĆE OD 15 MILIONA EVRA

Advokatska kancelarija Vuković i partneri savetovala je kompaniju DDM Debt Management doo, članicu DDM Grupe, u transakciji kupovine NPL portfolija nominalne vrednosti veće od 15 miliona eura, od jedne od vodećih banaka u Republici Srbiji.

Tim advokatske kancelarije Vuković i Partneri savetovao je klijenta tokom trajanja celokupne transakcije, u fazi pregovora, pripreme kupoprodajnog ugovora i samom zatvaranju transakcije.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će i u narednom periodu nastaviti da zastupa DDM Grupu i njene članice u njihovim transakcijama u Srbiji i regionu.