Skip to content Skip to footer

U saradnji sa kancelarijom Roschier savetovali smo…

VP advokatska kancelarija • jan 26, 2018

U SARADNJI SA KANCELARIJOM ROSCHIER SAVETOVALI SMO DDM DEBT U POSTUPKU EMISIJE OBVEZNICA VREDNIH 50 MILIONA EVRA

Advokatska kancelarija Vuković i partneri je u saradnji sa čuvenom nordijskom kancelarijom Roschier, savetovala zajedničkog klijenta, švedsku kompaniju DDM Debt AB (publ), članicu DDM Grupe, u postupku emisije prioritetnih, obezbeđenih obveznica vrednih 50 miliona eura, kao dela ukupne planirane emisije vredne 160 miliona eura. Obveznice su emitovane i kotirane na berzi Nasdaq, Stockholm.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri je, u okviru transakcije, bila zadužena za pripremu svih pravnih akata neophodnih za registraciju obezbeđenja na kolateralima u Republici Srbiji, registraciju takvih sredstava obezbeđenja i izradu pravnog mišljenja o izvršivosti navedenih instrumenata obezbeđenja u skladu sa pravom Republike Srbije, za potrebe investitora i agenta emisije.