Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao je DDM invest i AG u transakciji…

VP advokatska kancelarija • mar 21, 2018

VP TIM SAVETOVAO JE DDM INVEST I AG U TRANSAKCIJI PRIBAVLJANJA PORTFOLIJA NOMINALNE VREDNOSTI OKO 246 MILIONA EVRA

Tim advokatske kancelarije Vuković i Partneri savetovao je kompaniju DDM Invest I AG, članicu DDM Grupe, u transakciji kupovine korporativnog NPL portfolija nominalne vrednosti veće od 246 miliona euro, od slovenačke Abanke.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri savetovala je klijenta u postupku pravne analize portfolija, pripreme kupoprodajnog ugovora i povezanim pravnim postupcima u pogledu prenosa kolaterala na novog poverioca.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će i u narednom periodu nastaviti da zastupa DDM Grupu i njene članice u njihovim transakcijama u Srbiji i regionu.