Skip to content Skip to footer

Tim VP savetovao je ODM u transakciji vrednosti veće…

VP advokatska kancelarija • okt 02, 2018

TIM VUKOVIĆ I PARTNERA SAVETOVAO JE ODM COLLECTIONS U TRANSAKCIJI VREDNOSTI VEĆE OD 3 MILIONA EVRA

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri savetovala je kompaniju ODM Collections doo u transakciji kupovine portfolija B2B potraživanja nominalne vrednosti veće od 3 miliona eura, od jedne od vodećih kompanija na automobilskom tržištu u Republici Srbiji.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri je savetovala klijenta tokom trajanja celokupne transakcije, u fazi pregovora, pripreme kupoprodajnog ugovora i samom zatvaranju transakcije.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će i u narednom periodu nastaviti saradnju sa kompanijom ODM Collections doo prilikom transakcija u Srbiji i regionu.