Skip to content Skip to footer

Medijacija u privredi – vansudskim rešavanjem – April 2019

VP advokatska kancelarija • apr 19, 2019

MEDIJACIJA U PRIVREDI – VANSUDSKIM REŠAVANJEM SPOROVA KA POVOLJNOM POSLOVNOM OKRUŽENJU

U okviru Projekta saradnje za ekonomski razvoj, pod okriljem USAID-a, Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i udruženja „Partneri Srbija“, Jelena Plamenac iz advokatska kancelarije Vuković i partneri bila je jedan od učesnika panel diskusija organizovanih na temu „Medijacija u privredi – Vansudskim rešavanjem sporova ka povoljnom poslovnom okruženju“.

Panel diskusije su organizovane u Kragujevcu, Pirotu i Subotici, tokom marta i aprila, a uz Jelenu panelisti su bili i Ana Toskić izvršna direktorka organizacije „Partneri Srbija“ za demokratske promene, Gordana Milojević medijator iz Kragujevca, kao i Ivan Milosavljević iz USAID-a.

Teme o kojima se govorilo odnosile su se na pojam i osnovna načela medijacije, odnos medijacije i sudskog postupka i prepoznavanje sporova podobnih za rešavanje vansudskim putem.
Akcent je stavljen na to da je medijacija pre svega mehanizam za očuvanje dobrih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerima i saradnicima.