Skip to content Skip to footer

Vuković i partneri na prolećnoj konferenciji Telfa

VP advokatska kancelarija • jun 18, 2019

VUKOVIĆ I PARTNERI NA PROLEĆNOJ KONFERENCIJI UDRUŽENJA TELFA

Advokatska kancelarija Vuković i partneri učestvovala je na redovnoj prolećnoj konferenciji asocijacije TELFA (Trans European Law Firm Alinace), koja je ove godine održana u Varšavi, od 13. do 16. juna.

Ključne teme ove prolećne konferencije bila su pitanja povezana sa najnovijim tendencijama u oblasti „Compliance“ i razvoju sveprisutnije veštačke inteligencije u pravnoj praksi.

Konferenciji je prisustvovalo više od 90 advokata iz cele Evrope, a advokatsku kancelariju Vuković i partneri predstavljali su Dejan Vuković, rukovodeći partner, Jovana Čapaković, partner i menadžer sektora za Nekretnine i Predrag Miladinović, partner i menadžer sektora Bankarstvo i finansije.

Organizacija TELFA (The Trans-European Law Firm Alliance) osnovana je 1989. godine sa ciljem da svojim klijentima omogući jedinstvene usluge i saradnju vodećih advokatskih kancelarija širom Evrope kroz rešavanje pravnih pitanja u prekograničnim transakcijama, kada je potrebna saradnja advokata iz nekoliko različitih jurisdikcija. Vuković i partneri, kao jedna od vodećih full service advokatskih kancelarija u Republici Srbiji, prepoznata je od strane TELFA kao pouzdan i stručan partner, što je rezultiralo članstvom u imenovanoj organizaciji i uspešnom saradnjom sa drugim članovima ove organizacije.

TELFA je organizaciju naredne konferencije poverila advokatskoj kancelariji Vuković i Partneri. Konferencija će se održati od četrnaestog do devetnaestog novembra ove godine i centralna tema konferencije biće nove tendencije u oblasti Bankarstva i finansija.