Skip to content Skip to footer

Održana III sednica skupštine Saveza za imovinu i …

VP advokatska kancelarija • sep 24, 2019

ODRŽANA III SEDNICA SKUPŠTINE SAVEZA ZA IMOVINU I URBANIZAM NALED-A

Savez za imovinu i urbanizam Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), čije je potpredsednik Dejan Vuković, osnivač i vodeći partner advokatske kancelarije Vuković i partneri, održao je treću redovnu godišnju sednicu Skupštine. Uz Dejana Vukovića našu kancelariju na sednici Saveza predstavljao je i Predrag Miladinović, partner i menadžer sektora za bankarstvo i finansije.

Savez za imovinu i urbanizam NALED-a zadužen je za unapređenje sistema izdavanja građevinskih dozvola, procedure upisa u katastar, zaštite imovine i prava na njoj i aktivnostima na usklađivanju poslovanja privrednih subjekata sa izmenama važećih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

Predstavnici advokatske kancelarije Vuković i partneri, na sednici su zajedno sa predsednicom Komore javnih izvršitelja, gospođom Aleksandrom Trešnjev, predstavili prisutnima ključne izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje su implementirane u Zakon na inicijativu Saveza. Izneta je i inicijativa članova za uključivanje u rad Ministarstva pravde na donošenju podzakonskih akata koji bi trebalo da prate primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i za uključivanje u rad Vladine radne grupe za medijaciju.

Na sednici je ukazano i na probleme sa kojima se privreda i građani susreću prilikom podnošenja zahteva Republičkom geodetskom zavodu putem E-šaltera, problemima prodaje nekretnina koje se nalaze u postupku legalizacije i uticajem ovog problema na usporavanje i povećanje troškova stečajnih postupaka, kao i na aktuelno pitanje naknade za konverziju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu.

Članovi Saveza su se saglasili o daljim stručnim aktivnostima radi rešavanja konstatovanih problema.