Skip to content Skip to footer

Srbija napredovala na Doing Business listi 2020

VP advokatska kancelarija • okt 24, 2019

SRBIJA NAPREDOVALA NA DOING BUSINESS LISTI 2020 – ČLANOVI VP TIMA SARAĐIVALI NA PROJEKTU SVETSKE BANKE

Na najnovijoj Doing business listi Svetske banke Srbija je napredovala za četiri mesta i sada se nalazi na 44. poziciji od ukupno 190 država rangiranih prema uslovima lakoće poslovanja.

U čak četiri oblasti: „Registracija prava svojine“, „Izvršenje ugovora“, „Pristup kreditiranju“ i „Zaštita prava manjinskih investitora“, advokati tima kancelarije Vuković i partneri bili su kontributori Svetske banke na projektu “Doing business 2020”.

Savez za imovinu i urbanizam NALED-a, čiji je potpredsednik Dejan Vuković rukovodeći partner naše kancelarije, doprineo je u velikoj meri, predlaganjem kasnije usvojenih zakonskih i podzakonskih rešenja koja su pored ostalog omogućila ubrzanje procedure za izdavanje građevinske dozvole. Srbija sada u oblasti izdavanja građevinskih dozvola zauzima visoko 9. mesto na ovoj listi. U oblasti „Registracije prava svojine“ u ulozi kontributora na projektu Svetkse banke bio je Dejan Vuković, rukovodeći partner, koji je na analizi studije slučaja radio sa članovima tima koji se bavi nekretinama – Jovanom Čapaković, partnerom i menadžerom ovog sektora i sa Dejanom Plamencem, starijim advokatom. Dejan Vuković bio je kontributor i u oblasti „Zaštite prava manjinskih investitora“, a analizu je radio sa Srđanom Gligom, partnerom i menadžerom sektora za Privredno pravo.

U oblastima „Izvršenja ugovora“ i „Pristupa kreditiranju“, partner i menadžer našeg sektora Bankarstvo i finansije Predrag Miladinović izabran je za kontributora, a analize slučaja radio je sa advokatima Aleksandrom Draganić, Marinom Bijeljić i Jelisavetom Janić.