Skip to content Skip to footer

Telfa jesenja konferencija u Beogradu

VP advokatska kancelarija • nov 06, 2019

TELFA JESENJA KONFERENCIJA U BEOGRADU

Advokatska kancelarija Vuković i partneri imaće zadovoljstvo da od 7. do 9. novembra bude domaćin Jesenje konferencije asocijacije TELFA (Trans European Law Firm Alliance). Gosti Beograda tom prilikom biće advokati predstavnici advokatskih kancelarija iz zemalja Evrope koje su članice ove asocijacije.

Glavna tema konferencije biće NPL, problematična potraživanja i sredstva obezbeđenja, a u panel diskusiji na ovu temu govoriće Piter Kadiš, generalni direktor – LynxCap Group AG, zatim Marko Mićanović direktor restrkturiranja u SBER banci, Aleksandar Zarić direktor tima za unapređenje poslovnog okruženja na USAID Projektu saradnje za ekonomski razvoj, kao i Dejan Vuković, rukovodeći partner u Advokatskoj kancelariji Vuković i partneri. Gosti na panelu biće i Marin Gligo, diektor ODM Collections, Nenad Vidić, CEO Ocean ThinkIT doo i Irena Ilin, direktor Ocean Evaluation services.

Drugog dana konferencije uz redovne sastanke radnih tela ove asocijacije biće održana panel diskusija pod nazivom „Young and in Law“. Budući advokati, studenti pre svega završnih godina studija imaće priliku da saznaju kako izgleda dan jednog advokata u Londonu, Beogradu, Oslu ili Viljnusu, šta se očekuje od mladih profesionalaca, kako izgleda proces selekcije, da li se razlikuje u Beogradu i Londonu, kako mladi pripravnici uče i doprinose u isto vreme i još mnogo toga…

Panelisti u ovoj diskusiji biće rukovodeći partner advokatske kancelarije Vuković i partneri Dejan Vuković, zatim Richard Isham (Wedlake bell, Great Britain), koji je ujedno i predsednik TELFA, Lina Šikšniutė-Vaitiekūnienė (LEXTAL, Lituania) I Tom Eivind Haug (Advokatfirmaet Sverdrup DA, Norway). Advokatska kancelarija Vuković i partneri ponosna je članica TELFA od jeseni 2017.

Preuzmite TELFA brošuru ovde.