Skip to content Skip to footer

CRNA GORA: Mere za privredu

VP advokatska kancelarija • mar 30, 2020

CRNA GORA: MERE ZA PRIVREDU

Neprecedentna pojava COVID19 virusa mnoge evropske zemlje je iznenadila. Nespremnost i kasna reakcija na prve znake pojave virusa dovela je do katastrofalnih posledica po stanovništvo u vidu ubrzanog širenja zaraze, desetinama hiljada zaraženih i hiljadama mrtvih.

Crna Gora je dosta ranije uvela potrebne mere za sprečavanje zaraze koronavirusom. Već 13. marta, pre pojave prvog potvrđenog slučaja, Ministarstvo zdravlja, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, izdalo je „Naredbu o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom“. U Naredbi se zabranjuje državljanima Crne Gore da putuju u zemlje u kojima je žarište epidemija – Italija, Španija, Iran i Kina.

Takođe se zabranjuje organizovanje svih đačkih i naučnih skupova, održavanje sportskih događaja sa prisustvom publike kao i sva službena putovanja u druge zemlje. Crnogorske vlasti su reagovale preventivno i u zatvaranju škola, koje neće raditi najmanje 15 dana.

„Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa“ od 17. marta se obustavlja sa radom i javni prevoz putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom, autobuskom i kombi prevozu, obustava javnog prevoza putnika u unutrašnjem železničkom saobraćaju.

Obaveza smeštaja lica u karantin koja su bila ili za koje se sumnja da su bila u kontaktu sa licima obolelim od virusa takođe je propisana. Licima koja su došla iz zemalja sa umerenim i niskim nivoom transmisije je propisana obaveza samoizolacije koja će biti praćena i za čije kršenje će biti podnošene odgovarajuće krivične prijave, u skladu za zakonom.

Kako je neminovno da će pojava ovog virusa imati negativan uticaj na privredu, Savjet Centralne Banke Crne Gore je 17. marta doneo „Odluku o privremenim merama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem“, te će za vreme trajanja ove odluke: korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita), na izričit zahtev, imati pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana; omogućeno je odlaganje uplate poreza i doprinosa na zarade kao i obaveza shodno Zakonu o reprogramu; kreiranje nove kreditne linije IRF namenjene za poboljšanje likvidnosti preduzetnika, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća do maksimalnog iznosa po korisniku od 3 miliona evra; obezbeđenje jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom penzijom i korisnicima materijalnog obezbeđenja; odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u državnom vlasništvu na period od 90 dana.