Skip to content Skip to footer

Hrvatska: Mere za privredu

VP advokatska kancelarija • apr 06, 2020

HRVATSKA: MERE ZA PRIVREDU

Na sednici u utorak, 17. marta, Vlada Republike Hrvatske usvojila je ukupno 66 mera za pomoć privredi usled epidemije koronavirusa. Mere se tiču ukupno 8 ministarstava, od kojih se mnoga odnose na očuvanje likvidnosti i radnih mesta privrednika.

Šta sa poreskim obavezama?

U cilju održavanja likvidnosti preduzeća, Ministarstvo finansija predložilo je beskamatno odlaganje plaćanja poreskih obaveza na rate. Ideja Vlade Republike Hrvatske je da se ova mera izmenama zakona trajno uvede u sistem, tako da se može aktivirati u bilo kojim okolnostima koje bi u budućnosti mogle uticati na plaćanje poreskih obaveza.

U saradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj(HBOR, https://www.hbor.hr/) Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO, https://hamagbicro.hr/) i komercijalnim bankama predložen je niz mera u pogledu očuvanja likvidnosti hrvatske ekonomije.

HBOR uvodi moratorijum na kreditne obaveze klijenata pod postojećim plasmanima i reprogramiranje postojećih kredita uz uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice, a u saradnji sa komercijalnim bankama biće odobreni novi krediti za finansiranje tzv. kompanije za hladni pogon.

Prinudna naplata?

Kao deo mera podrške, predlaže se da komercijalne banke uvedu u mirovanje, odnosno da se obustave mere prinudne naplate protiv svih dužnika tokom perioda od tri meseca. Dodatna mera je mogućnost novih kredita za likvidnost i obrtna sredstva do tri godine.

Kako bi se pomoglo turističkom sektoru i hrvatskim izvoznicima, koji su među najugroženijim sektorima privrede usled epidemije koronavirusa, predviđeno je proširiti opseg garantnog fonda za izvoz HBOR.

HAMAG-BICRO uvodi moratorijum na sve rate ESIF mikro i malih zajmova i mikro i malih i zajma za ruralni razvoj do 31. decembra 2020. godine i produžiće otplatu zagarantovanog zajma.

Mere HAMAG-BICRO za mikro mala i srednja preduzeća.

HAMAG-BICRO uvodi 6 novih mera za mikro, mala i srednja preduzeća usled posledica Korona virusa.

1.Moratorijum na sve rate ESIF mikro i malih kredita i mikro i malih zajma za ruralni razvoj do 31. decembra 2020. i produženog roka otplate.

2.Mikro zajmovi za obrtni kapital za mikro i mala preduzeća (grejs period od 12 meseci; smanjenje kamata na 0,5% – 0,75% – 1,0%, u zavisnosti od indeksa razvoja).

3.Smanjenje kamatnih stopa na investicione zajmove ESIF mikro i mali zajmovi, sa 30% učešća obrtnog kapitala, na 0,1% -0,25% -0,5%.

4.Povećanje maksimalne stope garancije za pojedinačne garancije ESIF-a za kredite obrtnog kapitala sa 65% na 80% glavnice kredita.