Skip to content Skip to footer

Veliki uspeh naših kolega Marijane i Igora

VP advokatska kancelarija • jul 29, 2020

VELIKI USPEH NAŠIH KOLEGA MARIJANE I IGORA

Naš tim čine mladi pravnici sa izraženim karakterom, sposobni da pokažu inicijativu i preuzmu odgovornost, uz to naša praksa im pruža priliku za nove izazove kao i sticanje iskustva u pravnoj struci. Kroz rad u advokatskoj kancelariji Vuković i partneri, pravnici koji tek započinju svoj put bavljenjem pravom stiču mogućnost stručnog usavršavanja u različitim pravnim oblastima i osposobljavaju se za mnoge izazove koji ih očekuju u karijeri.

Da naša kancelarija najmlađe saradnike od samog početka usmerava ka tome da im osnovni princip rada bude sveobuhvatni i kreativni pristup rešavanju pravnih pitanja, te da posle određenog perioda naši pripravnici stiču visok stepen znanja i sposobnosti da odgovore na različita pitanja u pravnoj praksi, pokazalo se i ovog puta. Sa zadovoljstvom objavljujemo da su naše mlade kolege, Marijana Biševac i Igor Joksović, uspešno položili pravosudni ispit sa odlikama iz pojedinih ispita, te da su pored toga, dobili i pohvale od strane eminentnih sudija i profesora prilikom polaganja ispita za znanje koje su pokazali. Ponosni smo što su Marijana i Igor od početka svog pripravničkog staža bili deo našeg tima i pod našim mentorstvom stekli znanje i iskustvo, a koje je sada nagrađeno položenim pravosudnim ispitom.

Sigurni smo da će naše kolege na svojim novim pozicijama svojim talentom, istrajnošću, znanjem i marljivošću doprineti advokatskom timu naše kancelarije i postaviti temelje nove mlade generacije Vuković i partnera.