Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao klijenta u akviziciji portfolija problem – Raiffeisen banka

Predrag Miladinović i Nevena Vidić • avg 16, 2020

VP tim  savetovao klijenta u akviziciji portfolija problematičnih potraživanja od Raiffeisen banke

Tim advokatske kancelarije Vuković i partneri savetovao je klijenta, kompaniju ODM Collections u transakciji kupovine NPL portfolija nominalne vrednosti veće od 7 miliona eura, od Raiffeisen banke.

Advokatska kancelarija Vuković i partneri savetovala je klijenta u postupku pravne analize portfolija, pripreme kupoprodajnog ugovora i povezanim pravnim postupcima u pogledu prenosa kolaterala na novog poverioca.

Pravni tim naše kancelarije predvodili su advokati Predrag Miladinović i Nevena Vidić.

Advokatska kancelarija Vuković i partneri će i u narednom periodu nastaviti da zastupa ODM Collections, i njegove članice u transakcijama u Srbiji i regionu.