Skip to content Skip to footer

Nivo problematičnih bankarskih kredita na kraju…

Predrag Miladinović • avg 27, 2020

Nivo problematičnih bankarskih kredita na kraju juna 2020. godine na istorijskom minimumu

Narodna banka Srbije je u avgustu mesecu prezentovala svoju periodičnu publikaciju Makroekonomska kretanja u Srbiji za prvu polovinu 2020. godine.

Prema podacima ovog dokumenta nivo problematičnih kredita u Srbiji na kraju juna 2020. godine iznosio je svega 3.7% u ukupnoj masi bankarskih kreditnih izloženosti. Na nivou privrede, ova stopa iznosi 3.1%, dok je na nivou stanovništva ovaj indikator na stopi od 3.8%.

NPL – jun 2020.
Kategorija Ukupni krediti (milijardi EUR) Bruto NPL (milijardi EUR) Učešće NPL u ukupnim kreditima (%)
Ukupno 22.8 0.9 3.7
Kompanije 10.1 0.3 3.1
Fizička lica 10 0.4 3.8
Kompanije u stečaju 0.1 0.1 98.5
Ostale kategorije 2.6 0.1 3.8


Osnovni alati smanjenja nivoa NPL plasmana bili su prodaja ove vrste plasmana investitorima, otpisi i poboljšanje naplate. Pored ovih alata, smanjenju stope NPL plasmana značajno je doprineo i moratorijum na otplatu kredita uveden u martu 2020. godine, u periodu eskalacije COVID-19 krize u Republici Srbiji, koji je praktično i dalje na snazi.

Paralelno sa smanjenjem stope NPL plasmana, zabeležena je i povećana kreditna aktivnost u odnosu na prethodnu godinu sa stopom rasta od 13.9%.

Merenja stope NPL plasmana u Republici Srbiji započeto je 2008. godine, a najviša stopa NPL plasmana zabeležena je u aprilu 2015. godine, kada je ova stopa dostigla iznos od 23%, odnosno 3.8 milijardi evra, a od kada je u konstantnom padu.