avg 27, 2020

|

Od: Predrag Miladinović,

|

Kategorije: Bankarstvo i finansije, Novosti, Vesti

Nivo problematičnih bankarskih kredita na kraju…

Nivo problematičnih bankarskih kredita na kraju juna 2020. godine na istorijskom minimumu

Narodna banka Srbije je u avgustu mesecu prezentovala svoju periodičnu publikaciju Makroekonomska kretanja u Srbiji za prvu polovinu 2020. godine.

Prema podacima ovog dokumenta nivo problematičnih kredita u Srbiji na kraju juna 2020. godine iznosio je svega 3.7% u ukupnoj masi bankarskih kreditnih izloženosti. Na nivou privrede, ova stopa iznosi 3.1%, dok je na nivou stanovništva ovaj indikator na stopi od 3.8%.

NPL – jun 2020.
KategorijaUkupni krediti (milijardi EUR)Bruto NPL (milijardi EUR)Učešće NPL u ukupnim kreditima (%)
Ukupno22.80.93.7
Kompanije10.10.33.1
Fizička lica100.43.8
Kompanije u stečaju0.10.198.5
Ostale kategorije2.60.13.8


Osnovni alati smanjenja nivoa NPL plasmana bili su prodaja ove vrste plasmana investitorima, otpisi i poboljšanje naplate. Pored ovih alata, smanjenju stope NPL plasmana značajno je doprineo i moratorijum na otplatu kredita uveden u martu 2020. godine, u periodu eskalacije COVID-19 krize u Republici Srbiji, koji je praktično i dalje na snazi.

Paralelno sa smanjenjem stope NPL plasmana, zabeležena je i povećana kreditna aktivnost u odnosu na prethodnu godinu sa stopom rasta od 13.9%.

Merenja stope NPL plasmana u Republici Srbiji započeto je 2008. godine, a najviša stopa NPL plasmana zabeležena je u aprilu 2015. godine, kada je ova stopa dostigla iznos od 23%, odnosno 3.8 milijardi evra, a od kada je u konstantnom padu.