Skip to content Skip to footer

Moja prva plata – prvi korak u izgradnji uspešne…

Marijana Biševac • nov 06, 2020

Moja prva plata – prvi korak u izgradnji uspešne karijere

U okviru projekta pod nazivom „Moja prva plata“ u organizaciji Vlade Republike Srbije, priliku da kod zainteresovanih poslodavaca koji su podneli zahtev za učešće u programu steknu prvo radno iskustvo, primene stečena znanja i razviju profesionalne veštine imaće 10.000 mladih sa stečenim srednjim ili visokim obrazovanjem. Prema dostupnim informacijama program je naišao na veliki odziv poslodavaca iz različitih sektora usled čega je Javni poziv i izmenjen, a u pravcu produženja rokova za sprovođenje radnji za pripremu realizacije programa i regulisanja dodatnih kriterijuma za formiranje konačne liste izabranih poslodavaca i kandidata.

Konkurs za prijavu kandidata još uvek je otvoren, a lica koja ispunjavaju uslove za učešće u programu za isti mogu aplicirati najkasnije do 8. novembra 2020. godine.

U čemu se ogleda značaj ovog programa?

Program omogućava mladim ljudima da lakše nađu svoj prvi posao i steknu radno iskustvo u struci za koju su stekli kvalifikacije, a s druge strane poslodavce podstiče da prilikom formiranja kadrova pruže priliku kvalifikovanim licima bez iskustva uz obavezu da u ova lica „ulože“ svoja poslovna znanja i iskustva. Tokom devetomesečnog perioda realizacije programa, bez zasnivanja radnog odnosa kod izabranog poslodavca, Nacionalna služba za zapošljavanje će angažovanim kandidatima na ime novčane naknade isplaćivati sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od 20.000,00 dinara za kandidate sa srednjim obrazovanjem i 24.000,00 dinara za kandidate sa visokim obrazovanjem. Pored navedenog, Nacionalna služba za zapošljavanje u periodu trajanja programa vršiće obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti.

Koje uslove moraju ispuniti kandidati?

Uslovi koje kandidati moraju ispuniti objedinjeni su i objavljeni u Javnom pozivu za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja „Moja prva plata“, koji je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje. S tim u vezi kandidati moraju biti na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, imati do 30 godina, završenu srednju školu ili fakultet. Pravo na učešće u programu imaju kandidati bez radnog iskustva, odnosno kandidati sa radnim iskustvom kraćim od 9 meseci koji u periodu od 6 meseci pre podnošenja zahteva nisu bili u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Kako se prijaviti za učešće u programu?

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem. Da bi se korisnik prijavio u ulozi kandidata na portalu Moja prva plata, potrebno je da prvo kreira korisnički nalog na portalu eUprava. Registracija može da se izvrši bilo kojim od tri alternativno postavljena načina: korisničkim imenom i lozinkom, dvofaktorskom autentifikacijom ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Dalja prijava ide preko portala www.mojaprvaplata.gov.rs

Nakon što kandidat uredi profil na kreiranom korisničkom nalogu, upisom informacija u 4 segmenta: lični podaci, obrazovanje, veštine i radno iskustvo, može konkurisati za neku od oglašenih pozicija.

Proces selekcije kandidata od strane poslodavca će se odvijati u periodu od 08. oktobra do 15. novembra 2020. godine. Selekciju kandidata poslodavac ostvaruje kroz portal, pritiskom na dugme „Odobri“ čime se kandidatu šalje ponuda za odobrenu poziciju putem mail-a. Upućenu ponudu kandidat može (ali ne mora) prihvatiti, takođe putem portala. Po završetku procesa selekcije i izbora kandidata od strane poslodavca, Nacionalna služba za zapošljavanje će formirati konačnu listu izabranih poslodavaca i kandidata, nakon čega će se u periodu od 28. novembra do 14. decembra 2020. godine, između Nacionalne službe za zapošljavanje i izabranih poslodavaca i kandidata zaključivati trojni ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i realizacija programa može otpočeti.