Skip to content Skip to footer

ODM Collections, naš dugogodišnji klijent…

VP advokatska kancelarija • maj 31, 2021

ODM Collections, naš dugogodišnji klijent, održao predavanje na temu naplate potraživanja u periodu COVID-19 pandemije

U organizaciji Udruženja finansijskih direktora Srbije (UFDS) dana 27.05.2021. godine održano je online predavanje na temu Naplata potraživanja u periodu COVID-19 pandemije. Predavanje je održala kompanija ODM Collections doo, naš dugogodišnji klijent, čija je osnovna delatnost upravljanje procesima naplate problematičnih potraživanja.

Dejan Vuković i Predrag Miladinović, stariji partneri u našoj kancelariji, učestovali su na ovom događaju kao gostujući predavači.

Dejan Vuković je govorio detaljnije o pravnim aspektima i fazama transakcije otkupa potraživanja u privredi, kao i o pravnim aspektima eksternalizacije servisiranja naplate potraživanja i tendencijama u ovom segmentu pravnih usluga, i o tome kakav ovo uticaj ima na unapređenje naplate i optimizaciju internih resursa kompanija.

Predrag Miladinović je prezentovao relevantni pravni okvir u oblasti naplate potraživanja u privredi, i osvrnuo se na rezultate istraživanja koje je naša kancelarija tokom 2019. godine sprovela sa misijom USAID u Republici Srbiji, u okviru projekta „Studija likvidnosti“, koje je pre svega ukazalo da regulatorni okvir nije ključna prepreka u uspešnoj naplati problematičnih potraživanja, već da su to u velikoj meri i nedostaci u internim procesima samih kompanija koji se mogu značajno unaprediti. Predrag se osvrnuo i na preporuke Evropske centralne banke u pogledu unapređenja procesa monitoringa i naplate problematičnih potraživanja u periodu povećanog rizika nastalog usled pandemije virusa COVID-19 koje se mogu implementirati i na nivou kompanija kao koristan alat za ublažavanje kreditnog rizika, kao i na promene propisa u ovoj oblasti koje nas očekuju u narednom periodu.