Skip to content Skip to footer

VP učesnik Seminara „Izvršenje u praksi“ u Nišu…

Dušan Panić • nov 12, 2021

VP učesnik Seminara „Izvršenje u praksi“ u Nišu u organizaciji Komore javnih izvršitelja

Tokom 5. i 6. novembra 2021 godine u Nišu, održan je seminar na temu „Izvršenje u praksi“ u organizaciji Komore javnih izvršitelja – Savet organizacione jedinice sa sedištem u Nišu. Učesnici seminara bili su uvaženi profesori pravnih fakulteta, sudije, ovlašćeni procenitelji, javni izvršitelji, republički inspektor rada i kolege advokati iz Srbije i inostranstva, a polaznici seminara imali su priliku da kroz predavanja i panele diskutuju o praktičnim aspektima izvršnog postupka iz različitih uglova.

Učešće na seminaru ispred advokatske kancelarije Vuković i partneri uzeo je stariji advokat Miloš Petaković koji je govorio na teme Određivanja postupajućeg izvršitelja u postupcima za naplatu potraživanja iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti i Prethodnim uslovima za određivanje izvršenja na osnovu strane verodostojne isprave, kroz koje predstavio osnovni normativni okvir, njegovu primenu u praksi uz ukazivanje na prostor za unapređenje kako relevantnih propisa koji uređuju ove oblasti, ali i njihovu primenu u praksi.

Uz zahvalnost Komori javnih izvršitelja i Savetu organizacione jedinice u Nišu na pozivu, podvlačimo da su ovakvi događaji višestruko korisni za sve učesnike u postupku izvršenja jer se pitanja koja su u propisima često nedorečena raspravljaju na sveobuhvatan način, a glavni benefit je unapređenje rada svih učesnika postupka i usaglašavanje prakse.