Skip to content Skip to footer

VP učesnik panela u okviru Nedelje privatnosti 2022

Marijana Biševac • jan 31, 2022

VP učesnik panela u okviru Nedelje privatnosti 2022

U periodu od 24-27. januara, a povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti (28. januar) organizovana je Nedelja privatnosti i u okviru iste, paneli sa predstavnicima iz privatnog i javnog sektora koji imaju znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Panel diskusije bile su posvećene specifičnim slučajevima obrade podataka o ličnosti koji se učestalo pojavljuju u savremenim uslovima i za koje su, nažalost, u praktičnoj primeni propisa u oblasti zaštite podataka o ličnosti vezane brojne nedoumice i problemi.

Učešće u svojstvu panelista u okviru ovog događaja, i to u panelu pod nazivom „Zaštita privatnosti u otkupu potraživanja“ održanom 26.01.2022. godine, uzela je i naša advokatska kancelarija, koju je istom prilikom predstavljala advokat Marijana Biševac, član tima koji se u okviru naše advokatske kancelarije bavi zaštitom podataka o ličnosti.

Veliko nam je zadovoljstvo što smo imali priliku da učestvujemo u ovom panelu i nadamo se da smo putem istog doprineli sagledavanju problema, rizika i obaveza u vezi s obradom podataka o ličnosti u otkupu potraživanja, pri čemu je snimak celokupnog panela dostupan i trajno na YouTube-u, na sledećem linku: Nedelja privatnosti 2022 – dan III