Skip to content Skip to footer

Publikacija NALED-ove „Sive knjige inovacija“

Dušan Panić • maj 10, 2022

Publikacija NALED-ove „Sive knjige inovacija“

20. aprila 2022. godine u organizaciji NALED-a, kompanije Philip Morris i Vlade Republike Srbije, održana je konferencija povodom publikacije prve „Sive knjige inovacija“, kreirane u cilju unapređenja uslova poslovanja za inovativno i visokotehnološko preduzetništvo, a kojoj su prisustvovali i predstavnici advokatske kancelarije „Vuković i Partneri“.

Specijalizovana publikacija „Siva knjiga inovacija“ u svom prvom izdanju sadrži ukupno 60 preporuka, od kojih je 50 usmereno na unapređenje saradnje nauke i privrede, kreiranje stimulativne poreske politike ka startup projektima, mikro, mailim i većim inovativnim biznisima, modernizaciju radnog zakonodavstva za digitalne preduzetnike i upodobljavanje zakona i drugih opštih akata tim formama privrednih subjekata, kao i razvoj infrastrukture za inovacije i pristup povoljnom finansiranju.

Publikovana „Siva knjiga inovacija“ resornim institucijama nudi jasne smernice i predloge rešenja za svaku od prepreka na koje nailaze inovatori, a u dodatnih 10 preporuka ponuđene su i ideje za nove poreske olakšice i subvencije poput poreskih kredita za inovacije ili podsticaje za električna vozila.

Sugestije za izradu preporuka koje su svoje mesto našle u „Sivoj knjizi inovacija“ prikupljene su od raznovrsnih inovatora u visokotehnološkom preduzetništvu, kao i od istraživača, privrednih subjekata, institucija i drugih članova akademske zajednice.

Po ugledu na već postojeći projekat NALED-a koji već 14 godina zarednom publikuje godišnja izdanja „Sive knjige“ koja sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji i „Siva knjiga inovacija“ koja je 20. aprila 2022. godine prvi put publikovana će se izdavati jednom godišnje, a sve u cilju unapređenja uslova poslovanja za inovativno i visokotehnološko preduzetništvo.

Istraživanja koja su vršena za potrebe kreiranja „Sive knjiga inovacija“ pokazala su potencijal kojim raspolaže Republika Srbija u oblasti visokotehnološkog razvoja sa 12 hiljada istraživača, više od 70 instituta, 22 centra izuzetnih vrednosti kao i 123 univerziteta i fakulteta. Ipak, sa ulaganjima u istraživanja i razvoj od 0,89% BDP-a, sa tek 50 patenata na milion stanovnika, naspram 230 koliki je prosek Evropske Unije, sa manje od 2% istraživača zaposlenih u privredi, naspram 46% u Evropi, jasno je da je pred Republikom Srbijom dug put kako bi se dostigao nivo Evropske Unije, a da je publikacija „Sive knjige inovacija“ od velikog značaja za postizanje postavljenih ciljeva.

Celokupan događaj koji je održan 20. aprila 2022. godine i na kom je publikovana NALED-ova „Siva knjiga inovacija“ možete pogledati na sledećem linku https://www.youtube.com/watch?v=9D9NC4Rz9uA