Skip to content Skip to footer

Reči predavača Letnje škole prava

VP advokatska kancelarija • jul 26, 2022

Reči predavača Letnje škole prava

I ove godine smo, drugu godinu za redom, organizovali Letnju školu prava u saradnji sa studentskom asocijacijom za međunarodnu saradnju – SAMS, kako bismo studentima Pravnog fakulteta pružili priliku da steknu teorijska i praktična znanja iz različitih pravnih oblasti.

Prvog dana studentima – polaznicima Letnje škole održano je predavanje na temu prometa nepokretnosti kao i postupka izgradnje nepokretnosti. Predavanje je održao Predrag Stojanovski, advokat i član odeljenja za Nekretnine i izgradnju naše advokatske kancelarije, koji je studente u uvodnom delu predavanja upoznao sa oblastima rada kojima se bavi ovo odeljenje.

Studenti su upoznati sa značajem izrade due diligence izveštaja prilikom akvizicije nepokretnosti, kao i sa svim fazama prodaje, kupovine i poreskog tretmana kupoprodaje nepokretnosti. Pored toga, studenti su saznali na koji način mogu da koriste i različite internet prezentacije/portale Republičkog geodetskog zavoda (knweb, geosrbija) kao i portal Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda (GIS aplikacija), a radi prikupljanja svih dostupnih informacija o određenoj nepokretnosti.

Studenti su imali priliku da stečeno znanje primene i praktično kroz izradu ponude po pravu preče kupovine, odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti kao i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Za kraj prvog dana Letnje škole, studenti su imali mogućnost da se upoznaju sa celokupnim postupkom izgradnje nepokretnosti (od ideje investitora do sticanja upotrebne dozvole), prolazeći svaku pojedinačnu fazu, kao i da nauče nešto više o Objedinjenoj proceduri (CEOP).

Drugog dana Letnje škole prava održano je predavanje na temu pojma lizinga i ugovornih odnosa. Takođe, studenti su mogli da se upoznaju i sa osnovnim pojmovima osiguranja, kao i povezanosti između lizinga i osiguranja.

Advokat Miloš Marinković održao je prvi deo predavanja gde je studentima približio i objasnio pojam i značaj lizinga, kao i obim prava i obaveza ugovornih strana kod ugovora o lizingu, ključne razlike u odnosu na ugovor o kreditu, i pojasnio razlike između operativnog i finansijskog lizinga. Drugi deo predavanja bio je rezervisan za temu osiguranja, gde su advokati Aleksandra Kozić i Selena Gojković objasnile kako sa teorijskog, tako i praktičnog ugla osnove prava osiguranja, ugovorne odnose kod osiguranja i značaj povezanosti osiguranja sa lizingom.

Nakon završetka predavanja, studenti su sa predavačima posetili jednog od klijenata – Sava osiguranje, kako bi se bolje upoznali sa načinom funkcionisanja jednog osiguravajućeg društva. Predstavnici Sava osiguranja prezentovali su studentima sve relevantne informacije u vezi sa poslovanjem, dok su studenti imali priliku da kroz postavljanje pitanja dođu do novih saznanja koja se odnose na ovu posebnu oblast prava.

Trećeg dana Letnje škole prava održano je predavanje na temu NPL akvizicija. Na ovim predavanjima naša Kristina Jovanović, advokat i član odeljenja Bankarstvo i finansije, studentima je prezentovala šta u stvari predstavljaju NPL plasmani, kako nastaju, te koja je pozadina nastanka potrebe za prodajom takvih plasmana.

Zanimljivim šematskim prikazom, studentima je približen celokupan postupak otuđenja NPL-a, prikazan kroz faze postupka prodaje. Da bi formalnost i teoretski deo celokupne procedure bio lakši za razumevanje, predavanje se zasnivalo na međusobnoj interakciji predavača i studenata. Postavljanjem pitanja i davanjem odgovora razmenjivale su se informacije i uvidelo se logičko razmišljanje i zaključivanje polaznika naše Letnje škole.

Nakon završetka predavanja, studenti su sa predavačem posetili jednog od naših najvećih klijenata – ODM Collections, kako bi im postupak otkupa i naplate potraživanja bio objašnjen i od strane zaposlenih u instituciji koja se profesionalno bavi ovom delatnošću. Na ovaj način, studenti su dobili informacije kako celokupna naplata problematičnih potraživanja izgleda u praktičnom smislu.

Tokom boravka u prostorijama ODM Collections i razgovora sa zaposlenima ovog društva, primetila se zainteresovanost studenata, koja se najpre ogledala kroz postavljanje pitanja, davanje mišljenja, razgovor o teorijskom i praktičnom znanju koje studentima pruža fakultet, kao i navođenjem životnih situacija vezanih za problematična potraživanja i njihovu naplatu, te instituciju javnih izvršitelja i njihovu delatnost. Zbog svega napred navedenog treći dan Letnje škole prava može se okarakterisati i kao dan u kom je fokus najvećim delom bio na verbalnoj interakciji između predavača i studenata.

Tokom četvrtog dana Letnje škole prava, studentima je održano predavanje na temu „Transakcija prenosa udela u lizing društvu“. Predavanje je održao Igor Joksović, advokat i član odeljenja za Privredno pravo naše kancelarije, koji je na početku predavanja upoznao studente sa oblastima prava kojima se bavi ovo odeljenje.

Nakon uvodnog dela, studenti su bili u prilici da se upoznajusa osnovnim institutima i pojmovima korporativnog prava, kao što su: privredno društvo, organi upravljanja u društvu, osnivački akti, lizing društvo i slično. Polaznici Letnje škole mogli su čuti nešto više i o poreskom tretmanu prenosa udela, i takođe, kako se inicira postupak pred Agencijom za privredne registre.

Pored navedenog, studenti su saznali kako u praksi izgleda postupak prenosa udela u društvima, koje su sve faze u transakciji i zanimljivosti sa kojima su se naše kolege susretale prilikom sprovođenja transakcija.Na samom kraju predavanja, studenti su dobili mogućnost da stečeno znanje primene i praktično kroz izradu ugovora o prenosu udela, osnivačkog akta i pripreme registracione prijave za APR.

Po završetku predavanja, organizovana je poseta još jednom od naših klijenata – Stadion Shopping Centru. Studenti su od menadžera TC Stadion imali priliku da čuju kako izgleda poslovanje jednog tržnog centra kroz prizmu korporativnog upravljanja i marketinga.

Poslednji dan Letnje škole bio je posvećen oblasti radnog prava, gde su studenti kroz druženje sa starijom pripravnicom Nikolinom Dubroja imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima radnog prava, kao i da čuju nešto više o radnim odnosima, različitim oblicima radnog angažovanja, načinu zasnivanja radnog odnosa, kao i koja su to prava zaposlenih koja proizilaze iz radnog odnosa.

Posebna pažnja bila je usmerena na temu zlostavljanja na radu – mobinga, kojoj su ova predavanja najvećim delom i bila posvećena. U ovoj deonici studenti su naučili da prepoznaju ponašanja koja se smatraju mobingom, kao i da se upoznaju sa postupcima zaštite od zlostavljanja na radu.

Da naša Letnja škola veliku pažnju posvećuje sticanju praktičnih znanja, podjednako kao i teorijskih, još jednom je pokazala poslednja deonica, posvećena praktičnom radu sa studentima. Na ovom mestu, studenti su imali priliku da učestvuju u izradi tužbe za zaštitu od zlostavljanja na radu, kroz koju su se takođe upoznali sa osnovama procesnog prava.

S ponosom možemo reći da su naše mlade kolege, budući diplomirani pravnici, pokazali zavidno znanje i veliku zainteresovanost kroz aktivno učešće na predavanjima, kao i kroz praktičan rad. Srećni smo što smo u njima prepoznali veliku želju za učenjem, napretkom i sticanjem novih znanja. Iskreno se nadamo da smo nekima uspeli da pomognemo da shvate u kom će smeru ići i razvijati se njihova profesionalna karijera. Želimo im svu sreću u nastavku studija i profesionalnoj karijeri!