Skip to content Skip to footer

VP učesnik seminara „Izvršenje u praksi“ održanog u…

Dušan Panić • okt 23, 2022

VP učesnik seminara „Izvršenje u praksi“  održanog u Sokobanji

Tokom 30. septembra i 1. oktobra 2022. godine u Sokobanji, održan je seminar na temu „Izvršenje u praksi“ u organizaciji Komore javnih izvršitelja – Savet organizacione jedinice sa sedištem u Nišu. Učesnici seminara bili su uvaženi profesori pravnih fakulteta, sudije, javni tužioci, predstavnici državnih organa, javni izvršitelji, ekonomisti, programeri, kao i kolege advokati, a polaznici seminara imali su priliku da kroz predavanja i panele diskutuju o praktičnim aspektima izvršnog postupka iz različitih uglova.

Advokatska kancelarija Vuković i partneri je i ove godine učestvovala na seminaru “Izvršenje u praksi”, a učešće na seminaru ispred advokatske kancelarije Vuković i partneri uzeli su Predrag Miladinović i Dušan Panić.

Predrag Miladinović je održao jako korisno izlaganje za sve učesnike seminara na temu problema u praksi koji se pojavljuju prilikom sprovođenja izvršenja na nepokretnostima u izvršnim postupcima koji su pokrenuti po osnovu založnih izjava kao izvršnih isprava. Predrag Miladinović je govorio o tome kakve sve probleme u izvršnom postupku stvara striktno pridržavanje načela formalnog legaliteta i neujednačena sudska praksa sudova u Srbiji. Nakon izlaganja Predraga Miladinovića, posetiocima seminara predstavio se i naš kolega Dušan Panić koji je govorio na temu kodeksa profesionalne etike advokata uz poseban ostvrt na neophodnost komunikacije i saradnje između izvršiteljske i advokatske profesije radi unapređenja efikasnosti samog izvršnog postupka kroz razmenu informacija, usaglašavanje prakse i suprotstavljenih mišljenja. Uz zahvalnost Komori javnih izvršitelja i Savetu organizacione jedinice u Nišu na pozivu, ne možemo a da ne zaključimo da su ovakvi događaji višestruko korisni za sve učesnike u postupku izvršenja jer se pitanja koja su u propisima često nedorečena raspravljaju na sveobuhvatan način, a glavni benefit je unapređenje rada svih učesnika postupka i usaglašavanje prakse.