Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija kao savetnik prilikom…

Danka Guskić • mar 01, 2023

VP advokatska kancelarija kao savetnik prilikom zaključenja ugovora o otkupu potraživanja

Tim VP advokatske kancelarije nedavno je, kao pravni savetnik, učestvovao u postupku zaključenja ugovora o otkupu potraživanja između kompanije ODM Asset doo Podgorica i Porsche Leasing doo Podgorica. Kao ugovor velike nominalne vrednosti, zahtevao je angažovanje naših kolega u svim fazama zaključenja ugovora.

Kompanija ODM Asset, društvo koje se profesionalno bavi otkupom potraživanja, angažovalo je našu kancelariju da pripremi ugovor koji će obezbediti da se prava i obaveze ugovornih strana definišu na što jasniji i detaljniji način koji bi obezbedio pravnu sigurnost i doslednu realizaciju ugovora.

Ovaj projekat za našu kancelariju predstavlja dokaz da klijenti kontinuirano nastavljaju da nam ukazuju poverenje i da zajedno uspostavljamo dugotrajan poslovni odnos.

Kolege koje su učestvovale u izradi ovog ugovora su advokati Predrag Miladinović, Vasilisa Pejović i Selena Gojković.