Skip to content Skip to footer

Aleksandra Kozić moderator panela u okviru konferencije…

VP advokatska kancelarija • jun 6, 2023

Aleksandra Kozić moderator panela u okviru konferencije „Rizici novog doba: Održivost i izdržljivost“

Konferencija „Rizici novog doba: Održivost i izdržljivost“ održana je 01.06.2023. godine u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt u Beogradu.

Naš stariji advokat Aleksandra Kozić u ulozi moderatora učestvovala je na panelu „Pomoć prijatelja“ čuva kasu, u okviru koga je sa svojim sagovornicima Milošem Brusinom, predsednikom IO Sava životnog osiguranja i Bojanom Vračevićem, predsednikom IO kompanije S-Leasing, razgovarala na temu konkretnih mehanizama za preduzeća i finansijski sektor kako bi zadržali likvidnost i neometano poslovali u ovim turbulentnim vremenima.

Panelisti su se dotakli i teme strategije upravljanja problematičnim potraživanjima u okviru njihovih kompanija i mogućnostima otkupa istih.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Be Risk Protected platforme, uz preko 100 predstavnika banaka, osiguravajućih društava i drugih velikih kompanija.