Skip to content Skip to footer

Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne…

Adnan Sarajlić, Edna Basara • sep 5, 2023

Novi Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine

Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljem tekstu „Zakon“) ostvaruje se razvoj tržišta električne energije, unapređuje sistem zaštite okoliša, te uvode novi sistemi podsticaja putem FIT i FIP aukcija, kao i klasifikacija kategorija postrojenja koja mogu proizvoditi električnu energiju koristeći obnovljive izvore energije.

Ključne izmjene u odnosu na raniju zakonsku regulativu:

 1. Podjela postrojenja OIEiEK prema tehnologiji i snazi

Zakonom je propisano da električnu energiju iz obnovljivih izvora mogu proizvoditi hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane, geotermalne elektrane, elektrane na biomasu, elektrane na biogas, elektrane koje koriste energiju mora, elektrane koje koriste komunalni otpad te postrojenja efikasne kogeneracije.

Zakonom je propisana podjela postrojenja OIEiEK u zavisnosti od instalisane snage postrojenja na velika i mala.

 1. Prosumer i zajednica obnovljivih izvora energije kao novi učesnici na tržištu

2.1. Prosumer

Prosumer označava potrošača električne energije koji proizvodi električnu energiju iz OIEiEK za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja.

Krajnji kupac ima pravo da priključi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije svog objekta za potrebe sopstvene potrošnje i on stiče status prosumera navedenim priključenjem i regulisanjem ugovornih odnosa sa nadležnim Operatorom.

Kupci iz kategorije domaćinstva i komercijalni kupci čiji su objekti locirani unutar iste zgrade ili stambenog kompleksa imaju pravo da djeluju zajednički kao prosumeri. Instalisana snaga elektrane u slučaju prosumera koji djeluju zajednički ne može biti veća od zbira odobrenih priključnih snaga pojedinačnih krajnjih kupaca.

Kroz primjenu šema snabdijevanja neto obračuna i neto mjerenja, prosumerima se omogućava predaja viška električne energije u mrežu, te povlačenje istih ukoliko vlastita proizvodnja nije dovoljna.

 • Zajednica obnovljivih izvora energije

Zajednica obnovljivih izvora energije označava pravno lice uključujući i zadruge koja

 • proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora i zasniva se na otvorenom i dobrovoljnom učešću, autonomna je i efektivno se kontroliše od strane članova suvlasnika koji se nalaze u blizini projekta postrojenja obnovljive energije i koje je u vlasništvu i razvijeno je od tog pravnog lica;
 • čiji su članovi fizička lica, mala/srednja preduzeća i/ili jedinice lokalne samouprave i preduzeća u većinskom vlasništvu lokalne samouprave; i
 • čija je primarna svrha da obezbijedi ekološke, ekonomske ili društvene koristi za svoje članove ili za lokalne oblasti gdje su locirana, a ne samo finansijsku dobit.

Zakonom je regulisano i pitanje zajednice obnovljive energije koja sa svojim članovima ima pravo na:

 • proizvodnju, potrošnju, skladištenje, razmjenu i prodaju električne energije iz obnovljivih izvora (uključujući i kroz ugovore o otkupu energije iz obnovljivih izvora);
 • obavezan otkup električne energije u cijelosti ili djelimično po garantovanoj otkupnoj cijeni za mala postrojenja u skladu sa raspoloživim tehnološkim kvotama;
 • razmjenu, u okviru zajednice, električne energije koju proizvode proizvodne jedinice u vlasništvu te zajednice, te održavanju prava i obaveza članova zajednice kao kupaca; i
 • minimalni udio tehnoloških kvota za mala postrojenja.
 1. FIT i FIP aukcije

Proizvođač iz OIE može ostvariti pravo na podsticaj na osnovu garantovane otkupne cijene za mala postrojenja koja koriste energiju sunčevog zračenja, energiju vjetra, biomasu ili biogas.

Potencijalni privilegovani proizvođač je pobjednik u procesu aukcije koji rješenjem Operatora za OIEiEK stiče status potencijalnog privilegovanog proizvođača.

Privilegovani proizvođač je proizvođač električne energije iz OIEiEK koji ima pravo na podsticaj (pravo na garantovanu otkupnu cijenu ili pravo na premiju) za proizvedenu električnu energiju u skladu sa Zakonom.

FIT aukcija – aukcija za mala postrojenja (solarna elektrana instalisane snage do i uključivo 150 kW; vjetroelektrane instalisane snage do i uključivo 250 kW; biomasa i biogas instalisane snage do i uključivo 500 kW) predstavlja proces nadmetanja kojim se pobjedniku/pobjednicima dodjeljuje pravo prodaje električne energije proizvedene iz OIEiEK iz prethodno navedenih postrojenja, a proizvod za koji se vrši nadmetanje je električna energija (MWh).

FIP aukcija – aukcija za velika postrojenja (solarna elektrana instalisane snage od 150 kW, vjetroelektrane instalisane snage od 250 kW, biomasa i biogas instalisane snage od 500 kW) predstavlja proces nadmetanja kojim se pobjedniku/pobjednicima dodjeljuje podsticaj u vidu fiksne premije po isporučenom MWh električne energije iz OIEiEK iz velikih postrojenja.

Na poslijetku, važno je istaći i da je Zakonom raspon novčanih kazni za prekršaje utrostručen u odnosu na raniju zakonsku regulativu, što može predstavljati uvod u pojačavanje kontrole, odnosno nadzora nad radom elektroenergetskih subjekata.