Skip to content Skip to footer

Izmena Uredbe o privlačenju direktnih investicija

Nemanja Mitić • sep 12, 2023

Izmena Uredbe o privlačenju direktnih investicija

U maju i junu 2023. godine stupile su na snagu izmene Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Sl. glasnik RS“, br. 39/2023 i 43/2023). U nastavku slede značajnije izmene navedene Uredbe.

Jedna od najznačajnih novina ogleda se u povećanju praga za minimalno ulaganje u materijalna i nematerijalna sredstva (osnovna sredstva). Taj prag sada iznosi 300.000 EUR, u poređenju sa 100.000 EUR koliko je iznosio prema staroj Uredbi. Treba napomenuti da se ovaj prag odnosi na investicione projekte u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, Regionu Južne i Istočne Srbije i Regionu Kosovo i Metohija, a da je za ostale regione ovaj prag viši. O visini minimalnih ulaganja biće više reči u nastavku teksta.

Novom Uredbom ukinuta je podela jedinica lokalnih samouprava koje su po stepenu razvijenosti bile razvrstane u grupe. Umesto toga, uvodi se podela na 3 regiona:

 • Beogradski region;
 • Region Vojvodine;
 • Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija.

Takođe, ukinut je institut „Ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju“. Za ulaganja od posebnog značaja stara Uredba propisivala je rok od deset godina za realizaciju investicionog projekta. Međutim, novom Uredbom se sada rok od deset godina odnosi na ulaganja koja su veća od 5.000.000 EUR.

Pored već postojećih devet Kriterijuma za stručnu analizu investicionih projekata, novom Uredbom uvedena su dodatna tri:

 • efekat ulaganja na proizvodne kapacitete u prerađivačkoj industriji i uticaj na strukturu izvoza prerađivačke industrije i dodatu vrednost;
 • uticaj upotrebe proizvodne opreme i tehnologija sa minimalnim uticajem na životnu sredinu na održivost i performanse u predmetnoj delatnosti;
 • uticaj ulaganja u predmetnoj delatnosti ili uvođenja tehnologija sa minimalnim uticajem na životnu sredinu na privlačenje, usavršavanje ili prekvalifikaciju radne snage.

Visina sredstava koja se odobravaju, određuju se ili na osnovu opravdanih troškova ulaganja u materijalna ili nematerijalna sredstva (osnovna sredstva), ili na osnovu opravdanih troškova bruto zarada za nova radna mesta.

Takođe, novom Uredbom definisana je minimalna visina ulaganja sredstava u odnosu na region u kome se realizuje investicioni projekat, kao i visina podsticaja:

 • Beogradski region – zahteva se ulaganje od najmanje 500.000 EUR i zapošljavanje najmanje 50 novih zaposlenih na neodređeno vreme, a po osnovu čega se mogu dodeliti sredstva u visini do 10% opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (osnovna sredstva), ili se mogu dodeliti sredstva u visini od 20% opravdanih troškova bruto zarada novozaposlenih u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti kod korisnika sredstava podsticaja, a najviše 2.000 EUR po radnom mestu;
 • Region Vojvodine – zahteva se ulaganje od najmanje 400.000 EUR i zapošljavanje najmanje 40 novih zaposlenih na neodređeno vreme, a po osnovu čega se mogu dodeliti sredstva u visini do 15% opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (osnovna sredstva), ili se mogu dodeliti sredstva u visini od 25% opravdanih troškova bruto zarada novozaposlenih u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti kod korisnika sredstava podsticaja, a najviše 3.000 EUR po radnom mestu;
 • Region Šumadije i Zapadne Srbije, Region Južne i Istočne Srbije i Region Kosova i Metohije – zahteva se ulaganje od najmanje 300.000 EUR i zapošljavanje najmanje 30 novih zaposlenih na neodređeno vreme, a po osnovu čega se mogu dodeliti sredstva u visini do 30% opravdanih troškova ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (osnovna sredstva), ili se mogu dodeliti sredstva u visini od 30% opravdanih troškova bruto zarada novozaposlenih u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti kod korisnika sredstava podsticaja, a najviše 5.000 EUR po radnom mestu.

Kao izuzetak od gore navedenih pravila, korisniku sredstava koji realizuje investicioni projekat mogu se odobriti veći iznosi bespovratnih sredstava od gore navedenih, i to za opravdane troškove ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva (osnovna sredstva), do maksimalnog iznosa državne pomoći, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • unapređuje konkurentnost Republike Srbije podizanjem i tehnološkim osavremenjivanjem proizvodnih kapaciteta u prerađivačkoj industriji koja ima značajan uticaj na strukturu izvoza prerađivačke industrije i visoku dodatu vrednost;
 • investicioni projekat predviđa upotrebu proizvodne opreme i tehnologija sa minimalnim uticajem na životnu sredinu ili se investicionim projektom značajno poboljšavaju održivost i performanse u predmetnoj delatnosti;
 • doprinosi uvođenju mera za privlačenje, usavršavanje ili prekvalifikaciju radne snage za predmetne delatnosti ili za korišćenje tehnologije sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.

Svi pobrojani uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni.

Pravo na povećanje iznosa bespovratnih sredstava ne primenjuje se na korisnike sredstava koji realizuju investicione projekte u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Još jedna bitna novina odnosi se na podsticaje za tzv „Radno intenzivne investicione projekte“. Radno intenzivni investicioni projekat je investicioni projekat kojim se zapošljava najmanje 100 novih zaposlenih, u roku koji je predviđen za realizaciju tog investicionog projekta. U zavisnosti od broja novozaposlenih, korisniku sredstava se odobrava povećanje iznosa bespovratnih sredstava i to:

 • preko 100 novih zaposlenih – odobrava se povećanje za 10% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada za svako povećanje broja novih zaposlenih;
 • preko 200 novih zaposlenih – odobrava se povećanje za 15% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada za svako povećanje broja novih zaposlenih;
 • preko 500 novih zaposlenih – odobrava se povećanje za 20% od iznosa opravdanih troškova bruto zarada za svako povećanje broja novih zaposlenih.

Za više detalja o originalnoj verziji Uredbe za koju je komentar dala koleginica Nikolina Dubroja možete pogledati na sledećem linku – https://vp.rs/2022/03/16/vodic-kroz-postupak-osnivanja-privrednih-subjekata-i/