Skip to content Skip to footer

IFLR 1000 ponovo rangirao VP advokatsku kancelariju…

VP advokatska kancelarija • sep 14, 2023

IFLR 1000 ponovo rangirao VP advokatsku kancelariju među vodećim u dve oblasti prakse

I ove godine sa ponosom možemo da objavimo da je VP advokatska kancelarija rangirana u oblastima Finansijsko i korporativno pravo i Razvoj projekata u okviru jednog od najuticajnijih pravnih vodiča, IFLR 1000.

Svake godine, IFLR 1000 vrši temeljnu evaluaciju pravnih kancelarija širom sveta, ocenjujući ih na osnovu niza kriterijuma, uključujući stručnost, iskustvo, kvalitet pruženih usluga i zadovoljstvo klijenata. Ovo rangiranje omogućava klijentima da donesu informisane odluke pri odabiru pravne podrške za svoje poslovne potrebe.

Učestvovanje u IFLR 1000 istraživanju nije samo priznanje izvanrednosti u pravnom sektoru, već i prilika za naše pravne timove da unaprede svoje usluge, održe korak s najnovijim pravnim trendovima i poboljšaju svoju konkurentsku poziciju na tržištu.