Skip to content Skip to footer

Početak primene CBAМ-а

Danica Janković • okt 2, 2023

Početak primene CBAМ-а

Evropska Unija je upravo započela primenu Carbon Border Adjustment Mechanism-a (CBAM), ili Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika, u tranzitnoj fazi. Ovaj ambiciozni mehanizam, koji je stupio na snagu u januaru 2023. godine, ima za cilj smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i osiguravanje poštene konkurencije sa zemljama koje nemaju slične standarde zaštite životne sredine – odnosno sprečavanje tzv. “curenja ugljenika” (eng. carbon leakage).

CBAM funkcioniše tako što postavlja ekonomsko opterećenje na uvozne proizvode iz zemalja van Evropske unije, za sada isključivo u industrijama koje emituju najviše GHG, a to su industrije čelika, cementa, aluminijuma i hemijska industrija.

Počevši od 1. oktobra, uvoznici u EU će morati samo da izračunavaju nivoe emitovanog ugljenika njihovih dobavljača, i izveštavaju o ovim informacijama kvartalno. Kompanije koje to ne urade suočavaće se sa kaznama – a stvarne uplate počinju od 2026. godine.

„Mehanizam CBAM će podstaći industriju širom sveta da usvoji zelenije tehnologije“, izjavio je komesar za ekonomiju EU Paolo Gentiloni. „Takođe će sprečiti takozvano curenje ugljenika, odnosno premeštanje proizvodnje izvan naših granica u zemlje sa nižim ekološkim standardima.“

Iako EU tvrdi da je ovo ključni deo njenog projekta za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 55% do kraja decenije i postizanje neutralnosti u klimatskim promenama do 2050. godine, porez na emisiju ugljenika izazvao je uznemirenost kod ključnih trgovinskih partnera i zabrinutost da kompanije nisu spremne za administrativne zahteve.

U narednim mesecima pratićemo razvoj primene i izveštavati o mogućim i ostvarenim problemima u praksi.