Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija savetovala klijente u postupku prenosa akcija…

VP advokatska kancelarija • okt 16, 2023

VP advokatska kancelarija savetovala klijente u postupku prenosa akcija društva DP World ad Novi Sad

VP advokatska kancelarija savetovala je P&O Ports FZE, kao prenosioca, i DP World FZE, kao sticaoca, sa sedištima u Dubaiju, UAE, u postupku prenosa 100% akcija čiji je izdavalac DP World ad Novi Sad (ranije: Luka Novi Sad ad).

P&O Ports FZE predstavlja specijalizovanu kompaniju koja upravlja malim, višenamenskim lukama uključujući i kontejnerske terminale, terminale za rasuti i opšti teret, dok je DP World FZE treći po redu najveći operater u aktivnostima kontejnerskog terminala u svetu, koji je pod upravom Vlade Dubaija.

Pravno savetovanje VP advokatske kancelarije odnosilo se postupak pregovora, izrade pravne analize poslovanja DP World ad Novi Sad, pripreme ugovora o prenosu akcija, kao i zastupanju prenosioca i sticaoca pred nadležnim organima i brokerskim društvima u cilju registracije prenosa akcija.

VP advokatsku kancelariju predvodili su partner Dejan Plamenac i advokat Igor Joksović.